Öland är en ö som tillhör Sverige. Till Öland kan man komma med många typer av färdmedel; bil, båt och även cykel eftersom fastlandet har en bro som går över till Öland, Ölandsbron. På Öland finns en led som kallas Ölandsleden. Ölandsleden är en cykelled. På den kan man cykla runt på ön. Med noga skyltning är tanken att man ska kunna cykla på hela ön, det vill säga från norr till söder. Själva leden består av två sträckor som länkar samman cykelleden. Ena slingan är 113 kilometer och den andra slingan är 90 kilometer. Det finns även flera korta sträckor som är markerade, som också hör till cykelleden. Från söder startar man vid fyren ”Långe Jan”, på sträckan som går hela vägen upp till norra delen av ön och slutar med fyren ”Långe Erik”. På norra delen av ön har man kunnat förlägga cykelleden till mindre vägar, men även en del bilfria vägar. Däremot finns det inte så många vägar på den södra delen av ön, och därför får cykelleden dela väg med de trafikerade huvudvägarna.

Upplev hela Öland på cykel

När man cyklar längs cykelleden får man uppleva hela 75 naturreservat, en ekopark, sex riksintressen, samt ett världsarv. Man får alltså uppleva allt från natur till ett världsarv på en cykeltur, cirka 450 kilometer av upplevelser på en och samma plats. Det är bra att man har gott om tid när man ska cykla Ölandsleden eftersom det är så mycket att se och uppleva längs vägen. Förutom natur och världsarv finns det också mycket vatten att uppleva eftersom ön omges av Östersjön. När man cyklar längs med havet kan man också besöka flera vackra stränder. Förutom det finns också många sällsynta fåglar att se på Öland och det är inte ovanligt att man stöter på flera stycken när man cyklar på Ölandsleden.

Pausa på Ölands caféer och gårdsbutiker

När man cyklar långt och länge så är det viktigt att ta pauser och det kan man göra på ett av Ölands alla caféer. Man kan också besöka en av alla gårdsbutiker som Öland har att erbjuda. Det är bra att ta pauser när man rör på sig, speciellt om det är varmt. På caféerna och gårdsbutikerna finns det både fika och närodlade produkter som är värda att testa. Pauser är som ovan nämnts viktigt och om man hellre vill pausa vid havet för att kanske ta ett dopp eller om man har med sig eget fika så går givetvis det också.

Utbyggnationer av cykelleden

Emellanåt sker utbyggnationer och förbättring av Ölandsleden. År 2019 färdigställde man en separat cykelväg. Utbyggnationen skedde mellan ”Byxelkrok” till ”Grankullavik”, och därmed blev ledens norra slinga klar. Kostnaden för utbyggnationen landade på cirka 16 miljarder kronor. Att man inte har gjort så mycket av södra delarnas cykelvägar beror just på ekonomin, samt konflikter med markägare. Det innebär tack och lov inte att det inte går att cykla där, men det kan däremot dröja innan man kan bygga ut med fler cykelleder så att det blir som på norra slingan.

Similar Posts